Cryptointrend

เว็บเทรดคริปโต 5 แห่งในเกาหลีใต้ ประกาศเพิ่มความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานหากเกิดความเสียหาย

เว็บเทรด cryptocurrency 5 แห่งในเกาหลีใต้ ประกาศเพิ่มความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน ตามความต้องการจากหน่วยงานกำกับดูแล

หนึ่งปีหลังจากที่คณะกรรมาธิการการค้าตัดสินและร้องขอ Bithumb และแพลตฟอร์มอื่นๆ อีก 4 แห่ง ปรับนโยบายของพวกเขา ในเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทต่อผู้ใช้งานในกรณีที่เงินของผู้ใช้ถูกขโมยหรือสูญหาย

ความรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยจะขึ้นอยู่กับเว็บเทรดแต่ละแห่ง แม้ว่าจะไม่มีความประมาทหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเกิดขึ้นในส่วนของพวกเขา

ก่อนหน้านี้เว็บเทรดจะคืนเงินให้ผู้ใช้เฉพาะเมื่อพิสูจน์แล้วว่าระบบของตนเองเป็นความผิด

เว็บเทรดของเกาหลีใต้หลายแห่งมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็น “ขาดทุน” สำหรับปี 2561 เนื่องจากตลาดหมี cryptocurrency เว้นเฉพาะ Upbit ที่ทำกำไร ซึ่งเว็บเทรดอื่น เช่น Coinnest ได้ปิดตัวลงในเดือนพฤษภาคมด้วย

Admin Intrend

Cryptointrend Administrator

คอมเมนต์

eleven + 9 =

บทความล่าสุด