Cryptointrend

รัฐบาลปักกิ่งเปิดตัวพิมพ์เขียวแอปฯบริการบล็อกเชนของรัฐฯ

china great wall

รัฐบาลปักกิ่งเปิดตัวพิมพ์เขียวแอปพลิเคชั่นบล็อกเชนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นบริการของภาครัฐ โดยกล่าวว่าในปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นกว่า 140 ตัวที่ใช้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว

โดยพิมพ์เขียวนั้นมีความยาวกว่า 145 แผ่นและมันมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับ “แผนการพัฒนาด้านนวัตกรรมบล็อกเชนในเมืองปักกิ่ง” ประมาณ 1 เดือน โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เมืองหลวงของจีนกลายเป็นศูนย์กลางของโลกที่มีการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ผนวกเข้ากับระบบต่างๆในเมืองเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

“Blockchain เป็นความก้าวหน้าในการแบ่งปันข้อมูล ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยากในอดีต [… ] การจัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในห่วงโซ่และ [… ] ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบ ประสิทธิภาพ.”

การใช้งาน Blockchain จริงจัง

ตัวอย่างเช่นระบบ blockchain การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับ 11 หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงคณะกรรมการการวางแผนเทศบาล คณะกรรมการการเคหะ และการพัฒนาชนบทเมือง สำนักงานภาษีสำนักความมั่นคงสาธารณะ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการธุรกิจการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน blockchain เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ [… ] เพื่อให้ทราบถึงการตรวจสอบย้อนกลับของกระบวนการแบ่งปันข้อมูล”

LINK ที่มา

Admin Intrend

Cryptointrend Administrator

คอมเมนต์

18 − two =

บทความล่าสุด