Cryptointrend

Monerium บริษัทบล็อกเชนคิดว่ายุโรป ‘มี’ ยูโรดิจิทัลแล้ว

europe flag

Monerium ผู้ออก e-money ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Consensys คิดว่าเส้นทางการเปลี่ยนสู่เงินยูโรดิจิทัลนั้นง่ายกว่าที่ธนาคารกลางยุโรปแนะนำ

Monerium บริษัทฟินเทคซึ่งมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงเงิน fiat กับบล็อกเชนโดยการออกเงินสดดิจิทัลที่ตั้งโปรแกรมได้ เผยแพร่ความคิดเห็นต่อการให้คำปรึกษาสาธารณะล่าสุดของ ECB เกี่ยวกับเงินยูโรดิจิทัลเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา

ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 Monerium ได้กลายเป็นบริษัทแรกจากทั่วโลก ที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลใหม่ของยุโรปสำหรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ให้บริการชำระเงิน fiat โดยใช้ Ethereum blockchain และต่อมาได้ร่วมมือกับ Algorand โปรโตคอล blockchain

ในการตอบสนองต่อ ECB Monerium ให้เหตุผลว่าทุกประเทศในยุโรปต้องทำคือการยอมรับว่า “มียูโรดิจิทัลแล้ว”

ในปี 2000 คณะกรรมาธิการยุโรปได้อธิบายว่า e-money เป็น “ทางเลือกดิจิทัลแทนเงินสด” ซึ่งออกคำสั่งซึ่งกำหนดไว้ว่า “เป็นกลางทางเทคนิค” คือ “ตัวแทนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเหรียญและธนบัตร” จากกรอบนี้ Monerium อ้างว่า:

สิ่งเดียวที่ ECB ต้องทำเพื่อให้สถานะ e-money เทียบได้กับเงินสดทางกายภาพคือการอนุญาตให้ผู้ออก e-money เข้าถึงเงินสำรองของ ECB”

การยอมรับผู้ออก e-money ที่มีอยู่เป็นที่นิยมสำหรับ ECB ที่ออกสกุลเงินดิจิทัลโดยตรงให้กับครัวเรือนและองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในมุมมองของ Monerium การออกโดยตรงจะนำไปสู่การยกเครื่องระบบที่มีอยู่อย่างสิ้นเชิง ซึ่งธนาคารกลางส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันการเงินที่มีการควบคุมเช่นธนาคารพาณิชย์

Monerium ชี้ให้เห็นถึงรายงานจากนักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 2 ราย ซึ่งเสนอว่าผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถออกเงินดิจิทัลโดยมีธนาคารกลางสำรองเพื่อเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางสังเคราะห์ (sCBDC) ได้

กรอบ e-money ที่มีอยู่ในยุโรปในมุมมองของ Monerium นั้นเหมาะสมกับเกณฑ์สำคัญของ IMF สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพแล้ว ในการย้ายจาก e-money ไปเป็น sCBDC ตามการนำของ IMF จะต้องให้ธนาคารกลางอนุญาตให้ผู้ออก e-money เข้าถึงเงินสำรองของ ECBฃ

การเข้าถึงดังกล่าวจะสอดคล้องกับการรักษา ‘สนามแข่งขันระดับระหว่างสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์และสถาบันสินเชื่อ’ ตามที่กำหนดโดยกฏหมาย e-money”

รายงานของ ECB ในเดือนตุลาคม 2020 ได้สรุปสถานการณ์และข้อกำหนดสำหรับเงินยูโรดิจิทัลในอนาคต ที่สำคัญยิ่งคือธนาคารกลางถือว่า CBDC เป็นเรื่องของ “เอกราชเชิงกลยุทธ์” สำหรับยูโรโซนในช่วงเวลาที่เงินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเอกชนและจากต่างประเทศขู่ว่าจะ “ทำลายเสถียรภาพทางการเงินและอธิปไตยทางการเงินในเขตยูโร”

LINK ที่มา

Satoshi

ไม่ได้เป็นคนสร้าง Bitcoin แต่เป็นหนุ่มน้อยที่มีจุดหมายอย่างแรงกล้า
จะเป็น Pokemon Trainer อันดับ 1 ของโลก โดยมีโปเกม่อนคู่ใจคือ Pikachu!

คอมเมนต์

twenty − 4 =

บทความล่าสุด