Cryptointrend

หมวดหมู่ EDUCATION

smart city blockchain base

เรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อการเรียนรู้อนาคต

การใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความสำคัญต่อการเก็บเหรียญคริปโตฯ เป็นอย่างมาก แต่นอกจากจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บเหรียญและการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ...

วิวัฒนาการของเงินที่เราใช้กันในปัจจุบัน เริ่มต้นมาจากอะไร มาดูกัน

“เงิน” เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน เรามาย้อนดูประวัติศาสตร์ว่าคนในสมัยก่อนเขาใช้อะไรแทนเงินบ้าง ปฏิทินก่อนคริสตศักราช ปี 6000 B.C. —  ระบบการแลกเปลี่ยนแบบสิ่งของกับสิ่งของ (barter system) –...

ประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain นอกเหนือจาก cryptocurrency

ประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain นอกเหนือจาก cryptocurrency Blockchain เป็นระบบโครงข่ายในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ได้รับการพูดถึงมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพราะ Blockchain...