Cryptointrend

หมวดหมู่ Economic

imf

IMF ลั่น CBDC มีศักยภาพ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกประเด็น

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เผยแพร่รายงานชิ้นหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) อาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่ต้องการควบคุมนโยบายการเงินของตนมากขึ้น แต่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาสำหรับทุกวิกฤต...

ธนาคารกลางยุโรปบอกว่า EU ต้องเตรียมตัวสร้างยูโรดิจิทัล

มีรายงานว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่าสหภาพยุโรปต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวเงินยูโรดิจิทัลเพื่อเป็นส่วนเติมเต็มของเงินสด...

australia koala

ออสเตรเลียทุ่ม 575 ล้านดอลลาร์ ลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัล

Scott Morrison นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ประกาศว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเกือบ 800 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (575 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูโรคระบาดไวรัสโคโรน่า...