Cryptointrend

หมวดหมู่ ICO

กลต_101

ก.ล.ต. ประกาศรองรับการออก ICO ที่มีอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง

ก.ล.ต. เผยหลังจากออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนโดยการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินอ้างอิง (real estate-backed ICO) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1...

SEC เรียกปรับเงินจาก John McAfee จากการโปรโมต ICO

หน่วยงานเฝ้าระวังของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา เรียกเก็บเงินค่าปรับจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ John McAfee เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทำเงินได้กว่า 23 ล้านดอลลาร์ ในกระบวนการนำเสนอขายเหรียญ ICO ถึง 7...

sec_headquarters

SEC ลงดาบ SoluTech ข้อหาฉ้อโกง ICO

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ตัดสินให้ SoluTech ซึ่งเป็นโครงการบล็อกเชน ในข้อหาฉ้อโกงและการละเมิดหลักทรัพย์ ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า Nathan Pitruzzello...