Cryptointrend

หมวดหมู่ Legal

joe-biden usa

Biden สั่งหยุดการกำกับดูแลของรัฐบาล และการใช้กฎ FinCen

คำสั่งในวันแรกของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี Joe Biden คือการสั่งระงับกฎระเบียบการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่เสนอทั้งหมดและยังไม่มีผลบังคับใช้กฏ FinCEN ด้วย ซึ่งการบังคับใช้คำสั่งจะมีผลทันทีและจะบังคับใช้ไปอีก 60 วัน...

หน่วยกำกับดูแลด้านการเงินของญี่ปุ่นกล่าวว่า XRP ไม่ใช่สินทรัพย์

หน่วยงานเฝ้าระวังด้านหลักทรัพย์อันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่นระบุว่า ญี่ปุ่นไม่ถือว่า XRP เป็นสินทรัพย์ ต่างกับประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐฯ ในการฟ้องร้องผู้ออกโทเค็น Ripple Labs FSA หน่วยงานบริการทางการเงินกล่าวว่า XRP...

singapore technology

สิงคโปร์จะควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Crypto ทั้งหมดอย่างเต็มที่

Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้ออกคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับการใช้ crypto และระบุว่าบริษัททั้งหมดที่ทำธุรกรรม crypto หรือเสนอการซื้อขาย crypto และบริการดูแลจะต้องได้รับใบอนุญาตผ่านทาง Payment Services Act...