Cryptointrend

เวียตนามพัฒนากฏหมายใหม่สำหรับบล็อคเชนเพื่อ smart city

ho chi minh city vietnnam

สภาเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม จะพัฒนากฏหมายและกรอบการกำกับดูแลของ blockchain ใหม่ สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต

Tran Vinh Tuyen รองประธานคณะกรรมการประชาชนโฮจิมินห์ ประกาศข่าวในระหว่างการประชุมนานาชาติประจำปีครั้งที่หกของ Saigon High-Tech Park (SHTP) ตามรายงานข่าวของสำนักข่าวเวียดนาม วันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้

SHTP ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ CBA Ventures ของเกาหลีใต้เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

Le Bich Loan ผู้บริหารระดับสูงของคณะผู้บริหารของ Saigon Hi-Tech Park เน้นว่าเทคโนโลยี blockchain ทำให้ระบบธุรกรรมทางการเงินมีประสิทธิภาพ, โปร่งใส และทำให้การใช้งานง่ายขึ้นในแง่ของการชำระเงินออนไลน์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญกับ blockchain

ตามข่าวของสำนักข่าว vietnam news กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ประกาศแผนการจัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรม blockchain ในโครงการระดับชาติคือ “โครงการสนับสนุนการริเริ่มนวัตกรรมแห่งชาติถึงปี 2025”

โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามในเดือนพฤษภาคม 2016 และมีเป้าหมายเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยจะให้การสนับสนุนบริษัทถึง 2,000 แห่ง ที่เป็นบริษัท startups

Smart cities และ blockchain

แนวคิดของ smart city ก็คือ การใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่น blockchain และ AI เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริการของเทศบาลและสวัสดิการของพลเมือง

ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่คาดว่าจะปรับปรุงความโปร่งใส ความเร็วและการป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่สามารถบันทึกได้ โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังถูกนำไปใช้ในโครงการเมืองอัจฉริยะทั่วโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ

LINK ที่มา

Satoshi

ไม่ได้เป็นคนสร้าง Bitcoin แต่เป็นหนุ่มน้อยที่มีจุดหมายอย่างแรงกล้า
จะเป็น Pokemon Trainer อันดับ 1 ของโลก โดยมีโปเกม่อนคู่ใจคือ Pikachu!

คอมเมนต์

3 × three =

บทความล่าสุด