Cryptointrend

รัฐบาลอินเดียเปิดกลยุทธ์ทำบล็อกเชนแห่งชาติ

india flag

NITI Aayog ผู้ว่าการนโยบายของรัฐบาลอินเดียได้ประกาศร่างนโยบายบล็อกเชนระดับชาติ โดยให้ชื่อว่า “บล็อกเชน – ยุทธศาสตร์อินเดีย” ซึ่งอธิบายถึงกรณีการใช้งานบล็อกเชนรูปแบบต่าง ๆ ในอินเดีย พร้อมกับข้อสรุปจากโครงการนำร่องที่กำลังดำเนินอยู่ด้วย

NITI Aayog ก่อตั้งแผนการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐบาลแห่งอินเดียในกระบวนการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ

แผนงานถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ภายในเอกสารกลยุทธ์ส่วนแรกกำหนดเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น รัฐบาล ผู้นำองค์กรและประชาชน โดยมีจุดประสงค์ในการเข้าใจแนวคิดที่ล้อมรอบเทคโนโลยีบล็อกเชน มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการระดับชาติที่เป็นรูปธรรมต่อเทคโนโลยีบล็อกเชน

เอกสารนโยบายในสองส่วนที่แตกต่างกัน ส่วนที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐาน ระบบความน่าเชื่อถือ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของ smart contract และบล็อกเชน ความสะดวกในการทำธุรกิจ และกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

โดยแผนงานในส่วนที่สองจะเริ่มใช้งานจริงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะครอบคลุมคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในอินเดีย

“รัฐบาลควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเครือข่ายการกระจายอำนาจ ซึ่งการทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น หากหน่วยงานของรัฐอยู่ที่นั่นเพียงเพื่อการบำรุงรักษาบัญชีแยกประเภทและไม่เพิ่มมูลค่าบางอย่าง เราอาจต้องมองถึงการปรับบทบาทของรัฐบาลให้ได้”

โดยตัวอย่างที่มีให้เห็นในแผนกลยุทธ์ ระบุว่าสำหรับธุรกรรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ อาจมีระบบที่ใช้ DLT ซึ่งจะทำให้ไม่จำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐในการเก็บบันทึกข้อมูลแบบเดิม ๆ

โครงการนำร่องให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า

NITI Aayog ได้ดำเนินการพิสูจน์แนวคิดในสี่ด้าน เพื่อพยายามเข้าใจอุปสรรคที่เป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โครงการนำร่องรวมถึงการติดตามยาเสพติดในห่วงโซ่อุปทานยา การตรวจสอบการเรียกร้องและการอนุมัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การตรวจสอบใบรับรองมหาวิทยาลัยและการโอนบันทึกที่ดิน

อย่างไรก็ตามในการปรับใช้ blockchain ในระดับภาคเอกชนและภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบตามด้วย

LINK ที่มา

Satoshi

ไม่ได้เป็นคนสร้าง Bitcoin แต่เป็นหนุ่มน้อยที่มีจุดหมายอย่างแรงกล้า
จะเป็น Pokemon Trainer อันดับ 1 ของโลก โดยมีโปเกม่อนคู่ใจคือ Pikachu!

คอมเมนต์

ten + 7 =

บทความล่าสุด