Cryptointrend

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์มาเลเซียอนุมัติแพลตฟอร์มเทรด Crypto

kuala-lumpur-Malaysia

หลังจากผ่านระยะเวลาทดลองงานนานถึง 9 เดือน บริษัท Tokenize Malaysia ซึ่งเป็นบริษัทแพลตฟอร์มซื้อขาย cryptocurrency ได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบจากหน่วยงานดูแลหลักทรัพย์ในประเทศ

ด้วยการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลและ cryptocurrency บริษัท Tokenize Xchange ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายและควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (SC) ของมาเลเซีย โดยจะเริ่มจับคู่ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและเงินสดของมาเลเซียได้

กฎหมายของมาเลเซียกำหนดให้เว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นนั้น ต้องขึ้นทะเบียนกับ SC หลังจากนั้นพวกเขามีเวลามากถึงเก้าเดือนปรับปรุงและทำให้นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมของ SC

“ ตอนนี้เราสามารถไป “เริ่มดำเนินธุรกิจ” ในมาเลเซีย และมันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากเราได้รับข้อสงสัยและคำถามมากมายจากบุคคลที่มีอายุ 24 ถึง 50 ปีที่กระตือรือร้นที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล”

Hong Qi Yu, CEO and CTO at Tokenize Malaysia

SC รับจดทะเบียนบริษัทพร้อมกับ Luno Malaysia และ Sinegy Technologies เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในขณะนั้น Luno กล่าวว่า เว็บเทรดดังกล่าวทั้ง 3แห่ง เป็นเว็บเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนและจะดำเนินการในมาเลเซียเท่านั้น

กฎ Crypto ในประเทศอื่น ๆ

ในขณะที่บางประเทศมีความพยายามในการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างเร่งรีบ แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ ประเทศที่ไม่รีบร้อนที่จะให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีไฟเขียว

หลังจากเผชิญความล่าช้าหลายครั้ง การยอมรับร่างกฎหมาย cryptocurrency ที่สำคัญของรัสเซียก็ถูกเลื่อนออกไปอีกครั้ง และคราวนี้เป็นผลสืบเนื่องจาก coronavirus หรือ COVID-19

LINK ที่มา

Satoshi

ไม่ได้เป็นคนสร้าง Bitcoin แต่เป็นหนุ่มน้อยที่มีจุดหมายอย่างแรงกล้า
จะเป็น Pokemon Trainer อันดับ 1 ของโลก โดยมีโปเกม่อนคู่ใจคือ Pikachu!

คอมเมนต์

18 + 14 =

บทความล่าสุด