Cryptointrend
singapore technology

สิงคโปร์จะส่งเสริม Blockchain ด้วยเงินทุน 8.9 ล้านดอลลาร์

รัฐบาลสิงคโปร์ได้เพิ่มความพยายามในการส่งเสริมการพัฒนาบล็อกเชนในประเทศ ผ่านโครงการนวัตกรรมที่ลงทุนเพิ่มอีกในมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

โครงการ Singapore Blockchain Innovation Program (SBIP) เป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่ลงทุนเป็นเงิน 12 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 8.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมบล็อกเชนในประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SBIP ได้แก่ Enterprise Singapore และ Infocom Media Development Authority โครงการนี้ได้รับทุนจาก National Research Foundation โดยได้รับการสนับสนุนจาก Monetary Authority of Singapore ธนาคารกลางของประเทศและหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ และบริษัทการเงินนำมาใช้พัฒนาเชิงพาณิชย์และสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชน โครงการนี้จะเกี่ยวข้องกับบริษัทข้ามชาติประมาณ 75 แห่งองค์กรขนาดใหญ่ในท้องถิ่นและบริษัทข้อมูลและการสื่อสาร (ICT) ด้วย

SBIP จะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดแนวคิด 17 โครงการที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆภายในสามปีข้างหน้านี้ นอกจากนี้ยังจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีบล็อกเชนในซัพพลายเชนโลจิสติกส์และธุรกิจในสิงคโปร์

เพื่อขยายการเข้าถึงไปยังภาคเกษตรกรรม SBIP จะร่วมมือกับ DiMuto ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเกษตรในซัพพลายเชนเพื่อติดตามสินค้าที่เน่าเสียซึ่งมีมูลค่าสูงโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เป้าหมายหลักคือการปรับปรุงภาคการเกษตรและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเกษตรกร

โปรแกรมนี้จะปรับปรุง บริษัท ICT ด้วยการช่วยให้ระบบและเครือข่ายบล็อกเชนทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบล็อกเชนต่อไปเพิ่มกลุ่มผู้มีความสามารถและสร้างระบบนิเวศบล็อกเชนที่เชื่อถือได้และแข็งแกร่ง

LINK ที่มา

Satoshi

ไม่ได้เป็นคนสร้าง Bitcoin แต่เป็นหนุ่มน้อยที่มีจุดหมายอย่างแรงกล้า
จะเป็น Pokemon Trainer อันดับ 1 ของโลก โดยมีโปเกม่อนคู่ใจคือ Pikachu!

คอมเมนต์

one × four =

บทความล่าสุด