Cryptointrend
south korea cryptocurrency

เกาหลีใต้จะเก็บภาษี Crypto แม้เป็นบัญชีเว็บเทรดต่างประเทศ

สำนักบริการภาษีของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวานนี้ว่าผู้อยู่อาศัยในเกาหลีที่มีบัญชีเว็บเทรด Crypto ในต่างประเทศอาจต้องรายงานการถือครองเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีด้วย โดยจะเริ่มบังคับใช้กฏหมายเริ่มต้นในปี 2022

ชาวเกาหลีจะต้องจ่ายภาษีหากจำนวนเงินรวมของยอดคงเหลือในบัญชีของพวกเขาเว็บเทรดต่างประเทศเกินกว่า 500 ล้านวอนหรือ 447,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงคำนวนภาษีสิ้นเดือน

กฎภาษีใหม่สำหรับสินทรัพย์เสมือนจริงในต่างประเทศจะถูกนำไปใช้กับผู้ถือคริปโตฯ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 และการรายงานภาษีจะต้องเริ่มตั้งแต่มิถุนายน 2023

ผู้ที่ละเมิดภาระผูกพันภาษี Crypto ของพวกเขาจะอยู่ภายใต้การปรับ 10-20% ของจำนวนเงินที่ไม่ได้รายงานหรือรายงานต่ำกว่าความเป็นจริง และหากจำนวนเงินที่รายงานนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงมากกว่า 5 พันล้านวอนหรือ 4.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาจมีการลงโทษทางอาญาสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษี

LINK ที่มา

Admin Intrend

Cryptointrend Administrator

คอมเมนต์

1 × three =

บทความล่าสุด