Cryptointrend

หน่วยงานดูแลการเงินใน U.K. เตือน BitMEX อีกครั้ง

warning

The Financial Conduct Authority (FCA) ของ U.K. ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับ BitMEX ในการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ cryptocurrency เพราะยังไม่ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการ

เกือบทุกบริษัทและบุคคลที่เสนอการส่งเสริมหรือขายบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินในสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับอนุญาตจากเรา

The Financial Conduct Authority (FCA) Watchdog

FCA กล่าวว่ามีข้อมูลที่ระบุว่า BitMEX กำลังดำเนินกิจกรรมควบคุมที่ต้องได้รับอนุญาตก่อน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือน่าสงสัยหรือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ cryptocurrency เช่น ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงสำหรับผู้บริโภค ในความเป็นจริงผู้มีอำนาจกล่าวว่า ในปี 2018 บริษัทที่เสนออนุพันธ์ crypto อาจต้องได้รับอนุญาตก่อน เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเป็นเครื่องมือทางการเงินภายใต้คำสั่งปัจจุบัน

การห้ามขายอนุพันธ์ crypto มีจำกัด เช่นการซื้อขายแลกเปลี่ยนในเว็บเทรดวางแผนโดยหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว “ไม่เหมาะสม” สำหรับนักลงทุนรายย่อย “ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าและความเสี่ยงของอนุพันธ์หรือ ETN ที่อ้างอิงสินทรัพย์ crypto บางอย่างอย่างเชื่อถือได้”

“ เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับที่ปรึกษาของเราเพื่อประเมินสถานการณ์ไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่เราสามารถเพิ่มได้ในเวลานี้”

BitMEX

อย่างไรก็ตาม การเตือนครั้งนี้ไม่ใช่แค่ BitMEX เท่านั้น แต่ Kraken เองก็โดนเช่นกัน แต่พวกเขาได้พิสูจน์แล้ว ข้อความเตือนนั้นจึงถูกลบออกไป

LINK ที่มา

Admin Intrend

Cryptointrend Administrator

คอมเมนต์

four × 1 =

บทความล่าสุด