Cryptointrend

รัฐบาล Venezuela เรียกร้องให้ธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตจ่ายภาษี

รัฐบาลของรัฐเวเนซูเอล่าต้องการผู้ประกอบการที่มีธุรกิจคริปโตในประเทศและผู้ประกอบการในต่างประเทศที่ซื้อขายกันอยู่ “ชำระภาษี” ที่เกี่ยวข้องโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

การเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการที่คนมีเงินในประเทศย้ายไปใช้สกุลเงินดิจิทัลกันหมดในขณะที่มูลค่าของโบลิวาร์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้ Bitcoin ได้กลายเป็นที่หลบภัยทางการเงินสำหรับคนต่างชาติอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางประธานาธิบดี Nicolás Maduro ก็กำลังดิ้นรนเพื่อช่วยเศรษฐกิจไม่ให้ตกต่ำจากสถานการณ์เงินเฟ้อที่ไม่ยั่งยืน

กฏหมายฉบับใหม่ระบุว่า

“ประชาชนเวเนซุเอลากำลังเผชิญกับสงครามที่ดุเดือดที่ยืดเยื้อจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ทำให้เศรษฐกิจทรุดโทรมซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการที่เพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าระบอบการคลังในปัจจุบันแข็งแกร่งขึ้น”

คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการคลังได้ออกกฎหมายใหม่แล้วซึ่งจะพยายามบังคับให้เปโตรเป็นระบบชำระภาษีสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ข้อยกเว้นเพียงกฎใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาจะเป็นการทำธุรกรรมของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และ “การส่งออกสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณะหรือหน่วยงาน”

ปรากฏว่าบรรดา “ผู้ดำเนินธุรกิจ” ในสกุลเงินต่างประเทศหรือ cryptocurrencies ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายยังสามารถจ่ายภาษีในสกุลเงินต่างประเทศรวมทั้งสกุลเงินดิจิทัล ผู้เสียภาษีปกติจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินใน Petro เนื่องจากบางคนเชื่อว่าจะเกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศโดยภูมิภาครัฐหนึ่งประกาศว่า cryptocurrency จะเป็นวิธีการชำระภาษีแบบใหม่ การคืนภาษีจะได้รับการชำระคืนเป็นเงินสกุล bolivar ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศ

Admin Intrend

Cryptointrend Administrator

คอมเมนต์

four × four =

บทความล่าสุด